Home
Diensten & Werkwijze
Identiteit Sterrengroep
Opdrachtgevers
Contact
 
Teamcoaching

Groepstraining is bestemd voor werknemers met een willekeurige achtergrond binnen een organisatie. Actieve teamcoaching daarentegen richt zich op het team als werkeenheid. Dat vergt flexibiliteit van de organisatie – er wordt als het ware tijdelijk één stop uit de meterkast gedraaid – maar deze aanpak garandeert een sterk verbeterd werkklimaat.

Together Everyone Achieves More is een geliefde interpretatie van het woord team. Sterrengroep gaat bij teamcoaching uit van het individu, diens plaats binnen het team en het team als collectief. Een team is meer dan een verzameling poppetjes. Sterrengroep laat teamleden beter op elkaar inspelen, laat het team zien dat er ruimte is voor individuele topprestaties, maar ook dat het collectief wordt beoordeeld op de teamprestatie.


Eigen structuur

Sterrengroep begeleidt het team op weg naar een heldere en eigen structuur:
  • Hoe functioneren de teamleden zowel op proces, procedure als inhoudelijk met elkaar?
  • Hoe functioneert het team in relatie tot hun leidinggevende, de klant en de organisatie?
  • Het team creëert gezamenlijk de werkwijze, opdat men ook direct eigenaar is van het proces en zich er ook verantwoordelijk voor voelt.

  • Afhankelijk van de ontwikkeling van de groep wordt bepaald welke coachingsmethode het meest effectief zal zijn. Het uitgangspunt is een teamcoachingstraject op maat, waarna interactief wordt gecoacht op de overeengekomen aandachtspunten.


    Sterrengroep coacht uw teams naar een bestendige vorm van zelfsturing.

    Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.
    Een team is meer dan de som der delen