Home
Diensten & Werkwijze
Identiteit Sterrengroep
Opdrachtgevers
Contact
 
In company

Sterrengroep begeleidt uw organisatie met veranderingstrajecten op maat. Dat betekent dat we eerst vaststellen waar u en uw medewerkers voor staan. Is iedereen klaar voor de gewenste veranderingen? Welke factoren beperken of remmen, dan wel werken juist versterkend om deze veranderingen te realiseren en te continueren?


Verandermanagement

Uw organisatie staat aan de vooravond van een grote verandering: een fusie, cultuuromslag of een herstructurering. Bent u voorbereid? Veranderingen zijn er volop en de omgeving kan reageren met weerstand. Dit is een natuurlijke reactie; het geeft aan dat de koers verandert en in eerste instantie geeft dat frictie. Deze frictie is niet erg, de weerstand is niet erg. Beide geven juist informatie die het proces kan versoepelen. Sterrengroep legt spanningen bloot en weet deze om te zetten in bruikbare aandachtspunten. Mensen willen wel investeren in veranderingen, maar niet veranderd worden.


Organisatieontwikkeling

Stilstand is achteruitgang. Deze wetmatigheid in het bedrijfsleven wordt vaak vooral geprojecteerd op winstverwachting, groei en behaalde rendementen. Nog te vaak gaat men voorbij aan het feit dat een bedrijf is terug te brengen tot de verzamelde inzet van de medewerkers. ┌w mensen. Investeert u in menskapitaal? Ook hier geldt: hoe groter de investering, hoe gunstiger het rendement.

Sterrengroep is uw gids. Met een uitgekiend plan van aanpak begeleiden we uw organisatie naar een duurzaam evenwicht.Ge´nteresseerd? Neem dan contact met ons op.
Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis
Albert Einstein