Home
Diensten & Werkwijze
Identiteit Sterrengroep
Opdrachtgevers
Contact
 
Sterrengroep

Sterrengroep is opgericht met als doelstelling het leveren van maatwerk op het gebied van actieve trainingen en coachingstrajecten. Sterrengroep staat voor betrokkenheid, inspiratie, eerlijkheid en samenwerking. Sterrengroep levert een bijdrage aan groei, nodigt uit tot herbezinning, stimuleert tot acties en staat stil bij successen.

Centraal staan de mensen die de basis van een onderneming vormen.
De medewerkers van Sterrengroep bedienen uiteenlopende organisaties van klein tot groot en op alle niveaus. Sterrengroep is flexibel en werkt samen met diverse andere ondernemingen al naar gelang de opdrachtsituatie.

Wij werken mt professionals die geloven in het potentieel van de mens, vr opdrachtgevers die het potentieel van de mens willen benutten.


Organisatie

Sterrengroep wordt geleid door drs Ilja Rexwinkel. Wanneer u in contact treedt met Sterrengroep, zal Ilja met u bepalen wat voor uw vraag het beste antwoord is. Na de eerste kennismaking volgt een helder trajectvoorstel waarin zijn opgenomen:
  • Te verrichten werkzaamheden
  • Tijdsbesteding & tijdspad
  • Inzet medewerker(s) Sterrengroep

Samenwerking

Sterrengroep beschikt over een flexibel netwerk om onmogelijk lijkende opdrachten mogelijk te maken.
  • SeederDeBoer
  • Van Harte en Lingsma
  • Anoektraint
  • Adhoc trainingen
  • Uden en advies
  • Jan Geurtz

Meer informatie? info@sterrengroep.nl