Home
Diensten & Werkwijze
Identiteit Sterrengroep
Opdrachtgevers
Contact
 
Diensten & Werkwijze

Sterrengroep biedt maatwerk en dat is geen loze term. Voorafgaand aan elk traject vindt afstemming plaats tussen opdrachtgever en Sterrengroep. Eén of meer oriënterende gesprekken maken duidelijk op welke punten uw organisatie een hoger rendement kan behalen. U kunt van Sterrengroep heldere voorstellen verwachten die leiden tot een praktisch uitvoerbaar plan van aanpak.


Inzet Sterrengroep

Sterrengroep beschikt over een breed arsenaal aan diensten én de instrumenten en ervaring om deze op de juiste manier in te zetten. Sterrengroep gebruikt diverse programma’s en trainingen om organisaties te ondersteunen in de verbetering van de interne communicatie, teambuilding en onderlinge samenwerking. De kern is het ervaringsleren en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Iedere medewerker heeft het talent en zelflerend vermogen om het beste van zichzelf te laten zien en dit te delen met collega’s.

Sterrengroep neemt de drie peilers van uw bedrijf als uitgangspunt: het individu, het team en de organisatie. Met de inbreng van sterrengroep laat u uw individuele sterren weer flonkeren en uiteindelijk schitteren: in groepsverband!

Zijn u en uw medewerkers zich voldoende bewust van de ambities en kerncompetenties van uw organisatie?

  • Individuele coaching
    De individuele coachingssessies van Sterrengroep inspireren en verhelderen. Sterrengroep bedient uiteenlopende doelgroepen met gespecialiseerde coaches. Meer…


  • Teamcoaching
    Centraal staat de dynamiek van het gehele team. Teamcoaching leidt tot teambuilding. Dankzij Sterrengroep verkrijgt het individu grip op het geheel. Het resultaat overstijgt de som der delen. Meer…


  • In company
    Sterrengroep neemt de complete organisatie onder de loep. U investeert in menskapitaal en leert de al aanwezige capaciteiten van alle medewerkers beter te benutten. De geboekte progressie beklijft door het initiatief tot veranderen een vaste plek te geven. Meer…


Sterrengroep levert maatwerk: ieder bedrijf en ieder individu is uniek
Sterrengroep beschikt over diverse coachings- en trainings- instrumenten. In de praktijk is een combinatie hiervan de weg naar succes.